ASA

 Prihlásenie

Objednávka asistenčných služieb

Mám záujem o asistenčné krytie

Krátkodobá asistencia Turist Asist 14

 • asistenčné krytie na obdobie 14 dní
 • nepretržitá služba call centra 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane sviatkov
 • územná platnosť krytia na Slovensku a v celej Európe
 • základné asistenčné služby v prípade poruchy alebo nehody vozidla: pomoc cestnej služby, odtiahnutie vozidla, uloženie nepojazdného vozidla, poskytnutie náhradného vozidla, tlmočenie pri riešení núdzovej situácie posádky, odovzdanie odkazu blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich s asistenčným prípadom a ďalšie
 • doplnkové služby prispôsobené cieľovej skupine Turist Asist: poskytnutie dopravných a mototuristických informácií, vypracovanie itinerára cesty do zahraničia vrátane cien PHM, poplatkov za diaľnice a mýtnych poplatkov

Na stiahnutie

Krátkodobá asistencia Turist Asist 30

 • asistenčné krytie na obdobie 30 dní
 • nepretržitá služba call centra 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane sviatkov
 • územná platnosť krytia na Slovensku a v celej Európe
 • základné asistenčné služby v prípade poruchy alebo nehody vozidla: pomoc cestnej služby, odtiahnutie vozidla, uloženie nepojazdného vozidla, poskytnutie náhradného vozidla, tlmočenie pri riešení núdzovej situácie posádky, odovzdanie odkazu blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich s asistenčným prípadom a ďalšie
 • doplnkové služby prispôsobené cieľovej skupine Turist Asist: poskytnutie dopravných a mototuristických informácií, vypracovanie itinerára cesty do zahraničia vrátane cien PHM, poplatkov za diaľnice a mýtnych poplatkov

Na stiahnutie

Rozsah Administratívnej asistencie

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

 • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
 • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, a
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Rozsah Technickej asistencie

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi voči ASA v súlade so Všeobecnými podmienkami asistenčného programu ASA Asist Card EASY právo na poskytnutie služieb Technickej asistencie, ktorej náklady hradí Užívateľ v plnej výške.

Na stiahnutie

Rozsah Administratívnej asistencie

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

 • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
 • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, a
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Rozsah Technickej asistencie

 • 1 x cestná služba
 • 1 x odtiahnutie Vozidla
 • 1 x 2 dni náhradné vozidlo
 • 1 x 2 dni úschova Vozidla
 • 1 x 1 deň náhradné ubytovanie

Na stiahnutie

Rozsah Administratívnej asistencie

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

 • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
 • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, a
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Rozsah Technickej asistencie

 • 2 x cestná služba
 • 2 x odtiahnutie Vozidla
 • 2 x 2 dni úschova Vozidla
 • 2 x 1 deň náhradné ubytovanie
 • 2 x 2 dni náhradné vozidlo

Na stiahnutie

Rozsah Administratívnej asistencie

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

 • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
 • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, a
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Rozsah Technickej asistencie

 • 3 x cestná služba
 • 3 x odtiahnutie Vozidla
 • 3 x 2 dni úschova Vozidla
 • 3 x 1 deň náhradné ubytovanie
 • 3 x 2 dni náhradné vozidlo

Na stiahnutie

Rozsah Administratívnej asistencie

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

 • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
 • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, a
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Rozsah Technickej asistencie

 • 2 x cestná služba
 • 2 x odtiahnutie Vozidla
 • 2 x 2 dni úschova Vozidla
 • 2 x 1 deň náhradné ubytovanie
 • 2 x 2 dni náhradné vozidlo
 • 1 x repatriácia vozidla

Na stiahnutie

Vozidlo

Kontaktné údaje

Zmluvu uzatváram ako

Ostatné